flat developer office cottage land house

Životní zásady naší kanceláře

Ctíme základní lidské hodnoty a klademe velký důraz na jejich dodržování. Tento náš přístup je bez výjimky požadován od všech pracovníků společnosti REMAX MIRAMAR.

  • Čestnost, poctivost, spolehlivost, korektnost a důvěryhodnost jsou základními principy v přístupu k životu každého jednotlivého pracovníka.
  • Sjednané dohody, byť i pouze v ústní formě jsou pro naše pracovníky závazné.
  • Konstruktivní kritika vůči komukoli ve společnosti je naším prostředkem pro hledání optimálních řešení.
  • Každý má nárok se svobodně vyjádřit ke vztahům v naší společnosti.
  • Každý pracovník přijímá 100% zodpovědnost za svá rozhodnutí a je schopen je ostatním vysvětlit.
  • Předávání informací mezi pracovníky a vzájemná podpora je samozřejmostí ve snaze zajistit zvyšování produktivity a ve snaze o přátelskou atmosféru.
  • V pracovních aktivitách jsou všichni podporováni  k rozvoji samostatného úsilí v hledání nových řešení. Tyto iniciativy ve společnosti podporujeme a nikdo v tomto úsilí není omezován.
  • Každý má ve společnosti právo na důstojnou existenci a respekt. Jakákoli forma šikany, obtěžování či zesměšňování kohokoli kýmkoli není tolerována.
  • Jsme společností jenž ctí svobodu ducha.
  • Naši pracovníci se zavazují respektovat jakoukoli politickou, náboženskou, duchovní a sexuální orientaci, které nezasahují do jejich osobních práv a zájmů firmy.